Referat fra sidste generalforsamling April 2019 ser du herunder
Deltagere:
Murtaza Al-Shawi, Mohanad Shiyaa, Hossein Ali Al-Khudri, Leith Musa
Al-Mashkur og Nasir Musa Al-Mashkur
Desuden ved fuldmagt: Ahmed Al-Mashkur
Valg af dirigent og referent:
Nasir valgt som dirigent.
Leith valgt som referent.
Godkendelse af vedtægter
Vedtægter vedtages (se bilag)
Behandling af indkomne forslag
Udflugter og ugentlige aktiviteter:
Flere medlemmer ønsker ugentlige aktiviteter (fodbold, svømning, arabisk mm) samt
årlige overnatnings udflugter (sommer-, vinter- og påskeudflugt mm) samt enkelt
dags udflugter (Laserskydning mm).
Dette forslag vedtages.
Aktiviteter for kvindelige medlemmer:
Leith fremsætter forslag om at oprette aktiviteter til kvindelige medlemmer såsom
svømning og udflugter.
Dette vedtages. Bestyrelsens arbejder for dette.
Fastsættelse af kontingent
Enighed om årlig kontingent på 200 kr.
Deltagergebyret for aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende blev valgt til bestyrelse:
Murtaza Al-Shawi (Formand)
Leith Musa Al-Mashkur (Næstformand)
Nasir Musa Al-Mashkur (Kasserer)
Hossein Ali Al-Khudri (Bestyrelsesmedlem)
Mohanad Shiyaa (Bestyrelsesmedlem)
DAM forening – referat GF 2019
Valg af revisor
Bestyrelsen bemyndiges til valg af revisor.
Mohanad Shiyaa har bekendte der arbejder i revisionsfirma. Han forsøger at få
revisorhjælp derfra.
Eventuelt
Mohanad foreslår på sigt kontakt til industri/firmaer/organisationer mht udflugter og
sponsorater.
Der oprettes en gruppe til forenings bestyrelse på FB.
Der forsøges at inspirere de unge til at tage ansvar og udvikle sig.
Desuden foreslår Murtaza at udfærdige:

  • Aktivitetsplan 2019.
  • Hjemmeside og SoMe.
  • reklame for aktiviteterne.
  • Facebook event for kommende lejrtur