Deltagere:

Mehdi Mhanna, , Leith Musa Al-Mashkur, Nasir Musa Al-Mashkur

Amir Musa Al-Mashkur og Ismail Mhanna

Valg af dirigent og referent:

Nasir valgt som dirigent.

Leith valgt som referent.

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Godkendelse af forenings navn:

DAM forening Aalborg (som hører under DAM forening) er godkendt.

Godkendelse af vedtægter:

Vedtægter vedtages (se bilag)

Behandling af indkomne forslag:

Udflugter og ugentlige aktiviteter:

Flere medlemmer ønsker ugentlige aktiviteter (fodbold, svømning, arabisk mm) samt årlige overnatnings udflugter (sommer-, vinter- og påskeudflugt mm) samt enkelt dags udflugter (Laserskydning mm).

Dette forslag vedtages.

Fastsættelse af kontingent:

Enighed om årlig kontingent på 200 kr.

Deltagergebyret for aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende blev valgt til bestyrelse:

Leith Musa Al-Mashkur (Formand)

Mehdi Ismail Mhanna (Næstformand)

Nasir Musa Al-Mashkur (Kasserer)

Amir Musa Al-Mashkur (Bestyrelsesmedlem)

Ismail Mhanna (Bestyrelsesmedlem)

Valg af revisor:

Bestyrelsen bemyndiges til valg af revisor.

Mouayad Mohammed Ali blev valgt som foreningsrevisor.

Eventuelt:

Nasir Al-Mashkur og/eller Leith Al-Mashkur bemyndiges af Generalforsamlingen til at oprette netbank/bankkonto, ansøgninger til Kommuner (København eller Aalborg) Skat mm. til etableringen af foreningen.