Bestyrelsen i København

Bestyrelsen

Ved sidste generalforsamling blev nedenstående medlemmer valgt som bestyrelsesmedlemmer i København:

 

Formand: Mohanad Shiyaa
Arrangering af ugentlige aktiviteter og udflugter.

 

 

 

 

 

 

Næstformand: Leith A. 
Arrangering af ugentlige aktiviteter og udflugter.

 

 

 

 

 

 

Kasserer: Nasir M.
Arrangering af ugentlige aktiviteter og udflugter.

 

 

 

 

 

 

 

Vakante poster:

2 bestyrelsesposter er ledige.