Om DAM

DAM forening er en folkeoplysende frivillig forening, der arrangerer kulturelle, sociale og idrætsmæssige aktiviteter for børn og unge.

Vedtægter

Læs vedtægterne for DAM, vælg venligst lokalforening:

Når du tilmelder dig foreningen, tilslutter du dig samtidigt foreningens vedtægter. I generalforsamlinger er der mulighed for ændring af vedtægter.

Bestyrelser

Bestyrelsen bliver valgt i generalforsamlingen. 

Vælg venligst en by:

Bestyrelsen varetager daglige drift af foreningen. Denne kan nedsætte udvalg. Aktuelt er alt arbejde i foreningen varetages af frivillige, således også bestyrelsens arbejde.  

Referater

Læs referater fra afholdte generalforsamlinger: Medlemmer har ret til at deltage, komme med forslag og medbestemme i foreningen og generalforsamlinger.

Regnskaber

Se foreningens regnskaber fra tidligere år: Bilag og regnskab bogføres af foreningens kasserer og revisor.
Fra Møn tur 2020

Frivilligt arbejde er grundsten i vores drift.
Vil du være med i holdet?

Mere om DAM

Foreningen er initialt etableret i 2006. Men måtte grundet resursemangel lukke nogle år efter.
I april 2019 genetableres foreningen af unge danskere, araber, afganer og andre nationaliteter. 

Vi har lokalforeninger i København og Aalborg. Her tilbydes fodbold, svømning, fordybelse i arabisk kultur samt udflugter. Desuden støtter vi velgørenhed. 

Igennem vores aktiviteter stiler vi mod at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.


Har du lyst til at spille fodbold, svømme, danne dig, blive mere aktivt menneske, er du mere end velkommen.

Vi ser frem til at se dig i foreningen for De Aktive Mennesker.

Vi vil motivere de unge til at engagere sig aktivt i deres liv og i samfundet. Dette sker gennem dannelse, kreativitet og inddragelse.

Samarbejdspartnere