Frivillige

DAM forenings aktiviteter er funderet på det arbejde, de frivillige udfører. Vores bestyrelse, holdledere, udvalgsmedlemmer, webmaster mm. er alle frivillige. Er du interesseret i at bidrage i at lave aktiviteter til De Aktive Mennesker må du gerne kontakte os.