DAM forening er en folkeoplysende frivillig forening, der arrangerer kulturelle, sociale og idrætsmæssige aktiviteter for unge. Foreningen er etableret første gang i 2006 og havde omtrent 100 medlemmer. Men måtte grundet ressourcemangel lukke nogle år efter. I april 2019 genetableres foreningen. Vi har afdelinger i København og Aalborg. Her tilbydes fodbold, svømning, fordybelse i arabisk kultur samt udflugter. Desuden støtter vi velgørenhed. Igennem vores aktiviteter stiller vi mod at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Ordet DAM står for De Aktive Mennesker.

For medlemmer gælder følgende DAM Ordensregler.